Title Image

H.C.B-A1058

BENZ (M111 / M112) 曲軸支擋扳手

•   適用BENZ M111, M112

 

•   用於拆卸曲軸皮帶盤及平衡螺桿

 

•   當拆卸R&R曲軸螺桿時,適切地固定皮帶盤以防轉動,將50MM六角套筒置入皮帶盤中心槽道內,再將加力桿安裝座合於六角套筒未端,並套入於螺桿上

 

•   依相關作業指示,進行拆卸