Title Image

H.C.B-A1382

VOLVO IDLER WRENCH

•   Application:

S80(-06),XC90,V70(00-08),V70XC(01-)/XC70(-07),S60,C30,C70(06-), S40(04-),V50,S40(-04),V40,C70 Coupe(-02),C70 Conv(-05),S70,V70(-00),V70 XC(-00)

 

•   VOLVO OEM no.ref.: 9997109